کابین حمام لاریس

کابین حمام لاریس
توضیحات

کابین حمام لاریس با استفاده از بهترین تجهیزات ترکیه و چین در دو مدل فریم دار و بدون فریم ساخته می شود. 

کابین دوش بدون فریم زیبایی ظاهری بی نظیری به فضای حمام شما می بخشد.

یکی دیگر از مزایای استفاده از کابین حمام فریملس بزرگ تر نمایش دادن حمام شما است.

 

 

whats app
تماس با لاریس
تماس با لاریس