کابین حمام و کابین دوش لاریس

کابین حمام و کابین دوش لاریس
توضیحات

کابین دوش در خانه های امروزی همان کار جدا کننده پرده ای در حمام های قدیمی را انجام میدهد البته ممکن است به کارکرد جداسازی حمام و یا قسمت دوش از قسمت های دیگر، مسائل دیگری مانند جلوگیری از رطوبت نیز اضافه شده باشد. به هر حال فارغ از مسئله وظیفه ای که برای کابین حمام در نظر گرفته می شود، کابین دوش انواع مختلفی چون کابین دوش کشویی نیم فریم، کابین دوش کشویی تمام فریم، کابین دوش کشویی بدون فریم، کابین دوش لولایی بدون فریم، پارتیشن حمام نیم فریم، پارتیشن حمام تمام فریم را دارد. 

همچنین شما میتوانید از وان در کنار کابین دوش حمامتان استفاده کنید. 

 طراحی حمام شما چه به شکل مدرن و چه سنتی و مینیمال باشد ،در هر صورت وجود کابین دوش از مهم ترین مراحل آن به حساب می آید.

کابین دوش های شیشه ای نمایی مدرنیته در حمام ایجاد می کنند.

               

whats app
تماس با لاریس
تماس با لاریس