کابین دوش شیشه ای و تمیز کردن آن

کابین دوش شیشه ای و تمیز کردن آن

کابین دوش شیشه ای در کنار زیبایی و کاربردی که دارد سختی هایی نیز با خود به همراه دارند و یکی از این سختی ها تمیز کردن شیشه ی کابین دوش شیشه ای است.

هر بار که یکی از اعضای خانواده از کابین دوش شیشه ای استفاده کند شیشه کابین حمام در اصل پاشیدن آب پر از لکه می شود و نمای زیبای آن را زشت می کند. اگر لکه های کابین دوش شیشه ای زود تمیز نشود به زودی شاهد تشکیل جرم و قارچ ها خواهیم بود.

 

راه حل تمیز نگه داشتن شیشه های کابین دوش شیشه ای چیست؟

بهترین کاری که برای تمیز نگه داشتن شیشه های کابین دوش شیشه ای می توان انجام داد تمیز کردن شیشه کابین دوش شیشه ای بعد از هر بار استفاده از کابین حمام است.

 

تمیز کردن شیشه های کابین دوش شیشه ای با شوینده

در کنار تمیز کردن شیشه کابین دوش شیشه ای پس از هر بار استفاده از کابین حمام می توانید از شوینده های مخصوص سطوح شیشه ای برای برق انداختن شیشه کابین دوش شیشه ای استاده کنید.

 

  کابین دوش شیشه ای

 

تمیز کردن عمیق شیشه کابین دوش شیشه ای

تمیز کردن روزانه شیشه کابین حمام به دلیل مشغله های روزانه ممکن نیست از این رو نیاز است هرچند وقت یکبار شیشه های کابین دوش شیشه ای را بصورت عمقی تمیز کرد. به این منظور باید از شوینده های قوی تری استفاده کرد تا جرم ها و سفیدک های موجود بر سطح شیشه کاملا از بین برود.

همچنین جهت تمیز کردن عمقی شیشه کابین دوش شیشه ای می توانید از ترکیب سرکه و آب گرم نیز استفاده کنید.

 

ترکیبی طبیعی برای شستشوی شیشه کابین دوش شیشه ای

جوش شیرین و آب را به نحوی که ماده ای خمیری شکل تشکیل شود را با یکدیگر ترکیب کنید. سپس به کمک یک اسفنج از این ترکیب به سطح شیشه کابین دوش شیشه ای بکشید. به این ترتیب می توانید با مواد طبیعی که در هر خانه ای پیدا می شود سطح شیشه کابین دوش حمامتان را تمیز کنید.

 

 

شرکت کابین دوش

 

whats app
تماس با لاریس
تماس با لاریس